Piknik edukacyjny w ELEOS

eliasza-066-300x225Poznali system znaków PEGI, uczestniczyli w zabawach sportowych, próbowali rozwikłać skróty językowe używane przez Internautów. W środowe popołudnie, wychowankowie SPWD ELEOS, świetlicy przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku oraz uczniowie z Zespołu Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego nie mogli narzekać na brak atrakcji. Piknik, w którym uczestniczyli, stanowił doskonałą okazję do nauki poprzez zabawę.

Imprezę zorganizowano w ramach projektu „W Necie dobrze się czuję, bo z ELEOS współpracuję”, współfinansowanego ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jego celem było dostarczenie dzieciom i młodzieży informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie oraz zaplanowanie im atrakcyjnej formy spędzenia wolnego czasu.

eliasza-029-150x150 eliasza-018-150x150 eliasza-011-150x150 eliasza-003-150x150

Młodzi Internauci mogli sprawdzić swoją wiedzę o sieci, realizując zadania przygotowane przez placówkę ELEOS przy ul. Warszawskiej. Zmagali się z szyfrówką kryjącą tajemnicze internetowe wyrazy, próbowali złamać skróty językowe używane na portalach, a także dopasowywali wyjaśnienia do znaków PEGI, używanych na opakowaniach gier komputerowych. Ćwiczyli również swoją sprawność fizyczną podczas „miniolimpijki” i zabawy w „ratowanie świata”. Mogli oddać się „artystycznemu makijażowi” z rąk wolontariuszek, a także pozować do zdjęć w specjalnie przygotowanym facebookowym okienku.

eliasza-057-150x150 eliasza-067-150x150 eliasza-070-150x150

Po wspaniałej drużynowej walce przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcie, słodki poczęstunek i wymianę wrażeń z imprezy.

Składamy serdeczne podziękowania ks. Piotrowi Makalowi, ks. Markowi Wawreniukowi oraz Dyrekcji ZSN św. św. Cyryla i Metodego za pomoc w organizacji przedsięwzięcia. Słowa uznania nalezą się również uczniom, którzy zaangażowali się w działania na rzecz wychowanków świetlic.

Fundacja DDS nie ponosi odpowiedzialności za treść niniejszej publikacji.

Pajacyk w ELEOS

news_logo_pah_aaa
Wraz z początkiem roku szkolnego 2016/2017 Polska Akcja Humanitarna po raz kolejny rozpoczęła współpracę z ELEOS Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej.

Specjalistyczne Placówki Wsparcia Dziennego ELEOS od września przystąpiły do realizacji programu dożywiania dzieci – PAJACYK, w ramach którego Polska Akcja Humanitarna dofinansuje posiłki dzieciom będącym pod naszą opieką.

Od 2014 r. Ośrodek stał się partnerem Polskiej Akcji Humanitarnej w nowym działaniu, którego celem jest zwiększenie dystrybucji pomocy dla niedożywionych dzieci w Polsce. Współpraca jest kontynuowana również w bieżącym roku szkolnym i polega na regrantingu, czyli przekazaniu naszej organizacji środków finansowych przeznaczonych na dożywianie dzieci do rozdysponowania ich wśród społeczności lokalnej. Dzięki takiemu działaniu PAH chce dotrzeć do jak największej ilości dzieci pozostających bez wsparcia w zakresie dożywiania. Pomoc finansową w ramach programu „Pajacykowa Sieć Pomocowa” otrzyma 10 szkół z województwa podlaskiego z terenu powiatów: białostockiego, hajnowskiego i monieckiego. Programem zostanie objętych ponad 115 uczniów.

Nowy rok szkolny, a wraz z nim wiele ciekawych projektów skierowanych do dzieci i młodzieży

Specjalistyczne Placówki Wsparcia Dziennego działające przy ELEOS Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia rozpoczęły nowy rok szkolny, a wraz z nim realizację wielu ciekawych projektów skierowanych do dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych. Jedną z takich inicjatyw jest projekt pt.: „W Necie dobrze się czuję, bo z ELEOS współpracuję”.  Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Nasze przedsięwzięcie jest kontynuacją programów zrealizowanych w ubiegłych latach, poprzez które uwrażliwialiśmy naszych podopiecznych na różnego rodzaju niebezpieczne sytuacje i zagrożenia pojawiające się w Internecie. Nowa edycja to przede wszystkim dalsza edukacja wychowanków ELEOS i ich rodziców w temacie konstruktywnego korzystania z wirtualnych zasobów, twórcze wykorzystanie zdobytej wiedzy m.in. poprzez tworzenie etiud filmowych, nagranie reportażu, a także przygotowanie zeszytów ćwiczeń, komiksów i plakatów promujących pozytywne zachowania w sieci. Będziemy również wykonywać zabawki w rozmiarze XXL jako alternatywę do spędzania czasu wolnego przed komputerem, a także zachęcać do korzystania z kursów e-lerningowych zarówno małych jak i dużych odbiorców naszego projektu.

Nowością w  tym przedsięwzięciu jest nawiązanie współpracy z innymi ośrodkami edukacyjnymi, które również widzą wśród swoich wychowanków potrzebę „edukacji internetowej”. Naszymi parterami będą Zespół Szkół Niepublicznych im. Św. Św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej, a także świetlica działająca przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku. Wspólnie przygotujemy piknik edukacyjny oraz zajęcia warsztatowe skierowane do uczni, rodziców  i nauczycieli.

Jesteśmy przekonani, że poprzez zaplanowane działania wszyscy odbiorcy naszego projektu nabędą wiedzę, która pozwoli im mądrze i bezpiecznie poruszać się w wirtualnym, internetowym świecie.