Wolontariusze z Meksyku i Tajwanu

W ELEOS Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia od wielu lat realizowane są projekty z udziałem wolontariuszy zagranicznych. Młodzi Europejczycy przyjeżdżają do nas z różnych zakątków Europy. Widząc wymierne efekty współpracy obcokrajowców z wychowankami specjalistycznych placówek wsparcia dziennego działających przy naszym Ośrodku, postanowiliśmy podjąć nową inicjatywę i przeprowadzić w jednej ze świetlic (przy ul. Św. Mikołaja w Białymstoku) pilotażowy mini projekt goszczenia wolontariuszy z Azji oraz Ameryki Północnej. Sebos z Meksyku oraz Henry z Tajwanu spędzili w naszej placówce dwa pierwsze tygodnie wakacji. Wszystkie prowadzone przez nich zajęcia zostały zaplanowane w taki sposób, aby dzieci poprzez aktywne uczestnictwo poszerzały swoją wiedzę i doskonaliły kompetencje w posługiwaniu się językiem angielskim. Dodatkowo poprzez różnorodne działania podopieczni naszej świetlicy poznawali kulturę, tradycje, a także codzienne życie mieszkańców Meksyku i Tajwanu. Brali udział w grach popularnych wśród dzieci mieszkających w tych odległych zakątkach świata, grali na niespotykanych w Polsce instrumentach, a także próbowali potraw z rodzinnych stron naszych wolontariuszy. Oglądanie prezentacji multi- medialnych przygotowanych przez Sebosa i Henrego prowokowało dzieci do zadawania wielu pytań, wywoływało porównania z naszą codziennością, a czasami prowadziło też do zdziwienia czy lekkiego uczucia zazdrości. Czas spędzony na graniu w kręgle, zabawie w Jumper Park oraz na warsztatach w Centrum L. Zamenhoffa był doskonałą okazją dla naszych wychowanków do indywidualnych rozmów z wolontariuszami, wspólnych żartów i nawiązania przyjacielskich kontaktów.

16 15 13 14 12

Pobyt gości zagranicznych w  ELEOS był dla nas wszystkich również konstruktywną lekcją tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka. Dzięki obecność wolontariuszy z tak odległych stron przekonaliśmy się, że warto być otwartym na odmienność, ponieważ od „innych” możemy się wiele dowiedzieć, nauczyć i poszerzyć swoją perspektywę postrzegania świata i ludzi.

  

Wolontariusze zagraniczni byli goszczeni przez ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem AIESEC Polska.