Wolontariusze EVS w Kalinówce Kościelnej

4632Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej prowadzi szereg działań edukacyjnych na rzecz rozwoju zdolności językowych swoich uczniów.  14 czerwca 2016r. odbył się Dzień Języków Obcych. Do realizacji tego przedsięwzięcia zostali zaproszeni wolontariusze ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia, którzy realizują w naszych placówkach projekt wolontariatu zagranicznego w ramach Programu Erasmus+

Całe spotkanie zostało zaplanowane w taki sposób, by każdy z uczestników brał w nim aktywny udział i wykorzystywał własne umiejętności posługiwania się językami obcymi, przede wszystkim językiem angielskim. Uczniowie z Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej przygotowali interesujące prezentacje na temat wybranych krajów na różnych kontynentach świata. Ich wystąpienia były przeplatane występami wokalnymi. Śpiewała grupa sześciolatków, a także uzdolnieni uczniowie starszych klas. Gimnazjaliści przygotowali swoim młodszym kolegom konkurs językowy, który wzbudził wiele pozytywnych emocji wśród wszystkich uczestników spotkania. Następnie dzieci wzięły udział w quizie o pięknej Portugalii. Naradzając się wspólnie decydowały o odpowiedziach na pytania o różnym poziomie trudności m.in. jak wygląda flaga tego państwa, na ile lat określa się wiek tego kraju, jakie miasto jest stolicą Portugalii. Jeśli ktoś oglądał uważnie prezentację multi medialną przygotowaną przez naszego wolontariusza Alexa, nie miał problemu z żadną odpowiedzią. Aksu z Turcji oraz Frank z Hiszpanii postanowili przedstawić swoje kraje z perspektywy muzyczno- tanecznej. Każdy z nich zaprezentował tańce i pląsy popularne w ich stronach, zachęcając wszystkie dzieci i ich nauczycieli do wspólnej zabawy. Dużo radości i zaciekawienia przyniosła również gra wymyślona przez Martina z Niemiec, w której trzeba było wykazać się wiedza na temat polskiej piłki nożnej i drużyn piłkarskich naszych zachodnich sąsiadów. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez uczniów i nauczycieli.

4556 4557 4558 4555

Składamy serdeczne podziękowania pani Marcie Bartnik – dyrektor Zespołu  Szkół w Kalinówce Kościelnej za zaproszenie do udziału w tym ciekawym przedsięwzięciu jakim okazał się Dzień Języków Obcych.

erasmus_plusProjekt wolontariatu zagranicznego jest realizowany przez ELEOS dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.