20 lat pracy Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS

20lat_eleos_1Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS Diecezji Białostocko-Gdańskiej, 12 czerwca obchodził Jubileusz 20-lecia swojej działalności. Ośrodek został powołany dekretem ówczesnego JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy z dnia 12.06.1996r., aby ułatwić i przyśpieszyć docieranie pomocy charytatywnej do wszystkich potrzebujących. Mając na uwadze to, że powinnością każdego chrześcijanina jest pomoc bliźniemu, Ośrodek udziela jej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej bez względu na wyznanie, pochodzenie czy narodowość.

Główna część uroczystości miała miejsce w Sali koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, duchowieństwo, pracownicy, wolontariusze oraz osoby współpracujące z Ośrodkiem. Licznie udział w uroczystościach wzięły również dzieci – wychowankowie sześciu Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego ELEOS oraz ich rodzice.

Uroczystą galę rozpoczął dyrektor ELEOS – Marek Masalski, witając przybyłych gości wśród których byli mi.in.: przedstawicielka minister pracy i polityki społecznej Teresa Hernik, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, wicemarszałek Maciej Żywno, zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Robert Jóźwiak, poseł Robert Tyszkiewicz, Burmistrz Supraśla Jarosław Dobrowolski, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej ks. Adam Kozikowski, Arcybiskup Jakub wraz duchowieństwem, przedstawiciele organizacji charytatywnych i firm wspierających ELEOS.

20lat_eleos_8-300x198 20lat_eleos_6-300x198 20lat_eleos_4-300x198 20lat_eleos_2-300x198

Dwadzieścia lat istnienia Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS to wspaniały Jubileusz, który jest okazją nie tylko do refleksji nad minionym czasem, ale również próbą jego podsumowania. Dzięki prezentacji multimedialnej przybyli goście mogli zapoznać się z historią oraz dorobkiem Ośrodka. Omówiono główne cele wielowymiarowej działalności, tj. pomoc charytatywna osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, pomoc dzieciom z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, rozbitych oraz wychowankom domów dziecka ale także pomoc osobom starszym, chorym, ułomnym, ofiarom klęsk żywiołowych w kraju i za granicą. Ośrodek skupia się także na przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom i patologiom społecznym oraz rozwijaniu świadomości religijnej osób objętych pomocą, utrzymywaniu braterskich kontaktów między ludźmi.

Podopieczni Ośrodka uświetnili ten ważny dzień swoimi występami. Zgromadzonym gościom wyświetlono film pt: „Drzwiczki pod starym drzewem”, zrealizowany z udziałem osób bezdomnych. Dzieci uczęszczające do placówek ELEOS również miały swój debiut na dużej scenie przed tak liczną publicznością. Nasi wychowankowie bez objawów tremy zaśpiewali trzy autorskie piosenki. Finałem występu były gromkie brawa, ale także wręczenie dzieciom prezentów z rąk Łukasza Wojtasika z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

20lat_eleos_3-199x30020lat_eleos_10-300x19820lat_eleos_9-199x300

Wśród okolicznościowych przemówień zaproszonych gości szczególne było przemówienie wojewody podlaskiego – Bohdana Paszkowskiego. Wojewoda dziękując za długoletnią działalność charytatywną, w imieniu Prezydenta Polski Andrzeja Dudy uhonorował Marka Masalskiego srebrnym Krzyżem Zasługi, a zastępcę dyrektora Martę Chomaniuk brązowym Krzyżem Zasługi. JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub wyrażając swoją wdzięczność oraz uznanie dla pracy Ośrodka ELEOS, odznaczył orderem św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego dyrektora Marka Masalskiego. Ponadto Arcybiskup w imieniu św. Soboru Biskupów PAKP odznaczył orderami św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia ks. mitrata Anatola Konacha, Annę Rogacz oraz Krystynę Czaban, a orderami św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia Magdalenę Jarosz, Dorotę Maksymiuk i Alinę Fiedoruk. Listami pochwalnymi odznaczone zostały: Ewa Krysztopowicz, Katarzyna Zagrzywiec, Katarzyna Zasim oraz Katarzyna Kozłow.

Podczas uroczystych obchodów Jubileuszu skierowaliśmy również podziękowania na ręce współpracujących z nami osób, darczyńców i katechetów, wszystkich tych, którzy w ciągu dwóch dziesięcioleci angażowali się w naszą działalność.

Na zakończenie części oficjalnej uroczystości goście wysłuchali tenora z Niemiec – Stefana Kelm, pianistki – Yujin Kim oraz występu folkowego zespołu Czeremszyna.

Dyrekcja oraz pracownicy Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS wyrażają wdzięczność wszystkim gościom za zaszczycenie nas swoją obecnością w tym ważnym dniu. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania i uświetnienia uroczystości Jubileuszu 20-lecia. Państwa obecność była dowodem na to, że Ośrodek ELEOS to szczególne miejsce, o którym nie można zapomnieć. Nasz Jubileusz był wyjątkową okazją do spotkań, wspomnień i powrotu do minionych dekad. Bardzo dziękujemy za okazaną sympatię, gratulacje i życzenia.

 Autor zdjęć: protodiakon Wiaczesław Perek