Wolontariat jest spoko – zakończenie projektu w ELEOS

qwDziałalność ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia w dużej mierze opiera się na pracy i zaangażowaniu wolontariuszy. Ci młodzi ludzie dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Poświęcają swój wolny czas, wiedzę i umiejętności by służyć innym w potrzebie. Dla jednych praca na rzecz innych to potrzeba serca, dla drugich to potrzeba dania czegoś z siebie.

Chcąc stworzyć stałą, aktywną grupę wolontariuszy wspierających Ośrodek, zrealizowaliśmy projekt: „Wolontariat jest spoko” – działania aktywizujące grupę wolontariuszy lokalnych współpracujących z ELEOS Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia. Jego przeprowadzenie było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Prezydenta Miasta Białystok. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy 20 młodych osób, przede wszystkim uczniów szkół średnich i studentów.

W ramach realizacji projektu wolontariusze uczestniczyli w 20-godzinnych warsztatach szkoleniowych w Supraślu. Trenerzy zapoznali grupę z tematyką pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Wolontariusze poznali czynniki wpływające na różne zachowania podopiecznych placówek ELEOS, uczyli się jak sobie radzić w sytuacjach trudnych, a także nabyli nowe umiejętności z zakresu komunikacji, motywacji, asertywności oraz pracy w zespołowej. Podczas pobytu w Supraślu nie zabrakło również działań pozwalających na integrację całej grupy, tj. ognisko z pieczeniem kiełbasek, przejażdżka ciuchcią po malowniczych terenach Puszczy Knyszyńskiej, a także puszczanie lampionów z marzeniami.

qw2qw3qw1

Po warsztatach wolontariusze uzbrojeni w pozytywną energię i nową wiedzę ruszyli do wybranych przez siebie placówek. W kwietniu oraz maju przeprowadzili w nich zajęcia służące integracji i wytworzeniu pozytywnej więzi między nimi a dziećmi. Zachęcili podopiecznych świetlic do działań zespołowych, udziału w konkursach, różnorodnych aktywnościach plastycznych i taneczno-ruchowych. Zaangażowali się również w Piknik Edukacyjny w Sochoniach, którego celem była edukacja społeczności lokalnej w zakresie bezpiecznego Internetu. W ramach festynu prowadzili rozmaite animacje oraz malowali twarze najmłodszym uczestnikom zabawy. Młodzi ludzie włączyli się również w pomoc przy Zbiórce Żywności, Kiermaszu Wielkanocnym oraz przygotowaniu Śniadania Wielkanocnego dla osób bezdomnych i samotnych.

as4as1asas2as3

By cała grupa wolontariuszy mogła nawiązać pozytywne relacje – ich opiekun organizował comiesięczne spotkania, podczas których planowano kolejne zadania, omawiano postępy i trudności w realizacji projektu. Sprzyjało to lepszej organizacji pracy wolontariackiej, a przede wszystkim wzmacniało poczucie odpowiedzialności za powierzone działania. Wolontariusze zostali zaproszeni na rozmaite wyjścia integracyjne, w trakcie których nie zabrakło miejsca na rozmowy, wymianę doświadczeń. Na zakończenie realizacji naszego zadania zostało zorganizowane spotkanie podsumowujące w Pijalni Czekolady. Wolontariusze podczas słodkiego poczęstunku mogli razem powspominać pracę jaką wykonali podczas tych kilku ciekawych miesięcy. Dodatkowo opiekun poprosił o ewaluację przeprowadzonego przedsięwzięcia, wskazanie mocnych stron podjętej inicjatywy, a także obszarów, które powinny zostać zmienione, dopracowane lub pominięte przy realizacji kolejnych działań z udziałem wolontariuszy.

zz1zz2zz3zz5zz4

Prowadzone przez nas zadanie przyniosło wiele wymiernych efektów. Stworzyliśmy prężnie działającą grupę młodych ludzi, którzy mamy nadzieję – zostaną w ELEOS na dłużej. Dzięki udziałowi w projekcie zyskali oni więcej pewności siebie, uczyli się współpracy zespołowej, a także zdobyli nowe umiejętności. Wolontariat pozwolił oderwać się od codziennych obowiązków, być może przygotował ich do przyszłej pracy zawodowej, ale z dużą dozą pewności – uwrażliwił na potrzeby drugiego człowieka. Jednocześnie nasi wychowankowie zyskali nowych przyjaciół, którym mogą powierzać swoje sekrety i zmartwienia.

dd1dd2dd3

Zadanie „Wolontariat jest spoko”- działania aktywizujące grupę wolontariuszy lokalnych współpracujących z ELEOS Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia było współfinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

spons_08