„Mali Giganci Internetu to MY – z nami wiedzę zdobędziesz i TY” – zakończenie projektu

dscn3079Wraz z zakończeniem roku szkolnego, w placówkach ELEOS dobiegł końca projekt pt: „Mali Giganci Internetu to My – z nami wiedzę zdobędziesz i Ty!” – program profilaktyczny na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Działanie realizowane było od października 2015r. do czerwca 2016r. dzięki współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje (obecnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) oraz wsparciu finansowemu The VELUX Foundations.

Projekt był odpowiedzią na pojawianie się kolejnych generacji internetowych zagrożeń, tj. hejt i mowa nienawiści, seksting, autoprezentacja młodzieży w Internecie, bezpieczeństwo na serwisach społecznościowych. Głównym jego celem była zatem aktualizacja i poszerzenie wiedzy internetowej podopiecznych SPWD ELEOS, zwrócenie ich uwagi na nowe zagrożenia oraz zmiana sposobu użytkowania przez nich Sieci i sprzętu komputerowego,
a także rozpowszechnianie nabytych wiadomości i umiejętności w środowisku rodzinnym, szkolnym oraz lokalnym.

Założone przez nas cele osiągnęliśmy m.in. poprzez edukację. Począwszy od października, w każdej z placówek odbywały się comiesięczne zajęcia edukacyjne skierowane do wychowanków. Z edukacją internetową wychodziliśmy również na zewnątrz by upowszechniać ją w środowisku lokalnym. W szkole podstawowej „Mali Giganci Internetu”, czyli przeszkoleni wychowankowie jednej ze świetlic ELEOS przeprowadzili cykl zajęć edukacyjnych swoim rówieśnikom i młodszym kolegom. Natomiast, uczniowie gimnazjum uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez naszych trenerów. Na naukę nigdy nie jest za późno, dlatego na spotkania edukacyjne do naszych placówek zapraszaliśmy również rodziców podopiecznych. Ponadto rodzice podczas zajęć „Czytajki z Naszej Bajki” spędzali miło czas w naszych świetlicach, czytając twórczość swoich pociech – bajki, wierszyki, opowiadania o Internecie
z poprzedniej edycji projektu.

SONY DSC

zzz

Projekt obejmował aż 10 miesięcy działań, dlatego zatroszczyliśmy się o to by były one twórcze i inspirujące. Każda z grup świetlicowych otrzymała unikalne zadanie do wykonania. Grupa administratorów naszego konta na facebooku dwoiła się i troiła by na bieżąco zdawać fotorelacje z działań projektowych. Inna ze świetlic zaprojektowała i wydała kalendarze ścienne na nowy rok z hasłami o bezpiecznym Internecie, które podarowała przyjaciołom Ośrodka. W innych placówkach powstało m.in. przedstawienie teatralne z pacynkami pt: „Takie rzeczy dzieją się w sieci…”, a także bajka ilustrowana o Internecie. W ramach kreatywnych działań zorganizowano internetową grę miejską sprawdzającą poziom wiedzy naszych wychowanków. Zaś na zimowisku wszystkie dzieci stworzyły podkładki pod kubki z hasłami promującymi bezpieczeństwo w sieci.

zx

xxx

SONY DSC

 

 

 

Od dawna wiadomo, że nauka poprzez zabawę jest najlepszą metodą przyswajania wiedzy. Mając świadomość, że zabawa jest kluczem do uczenia się, wykorzystaliśmy tę zasadę w praktyce. Mianowicie, zorganizowaliśmy wiele ciekawych imprez o tematyce internetowej, tj. konkurs „Mali Giganci Internetu”, czyli zmagania z wiedzy o sieci placówek ELEOS. Na podopiecznych czekał również „Bal Avatarów 2”, doskonale przyjęty w poprzedniej edycji projektu, na którym dzieci zaprezentowały własne avatary – ich wizytówki w rzeczywistości wirtualnej. Z okazji obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu, ogłoszono konkurs z nagrodami na wykonanie pocztówek promujących bezpieczny Internet. Wszystkich uczestników nagrodzono i wyróżniono za udział i zaangażowanie. Wraz z dziećmi wyjechaliśmy do podlaskiej wsi, gdzie wraz ze „Stowarzyszeniem Bajeczne Sochonie” zorganizowaliśmy piknik edukacyjny. Podczas gier i zabaw integracyjnych, zaprezentowaliśmy wytwory projektowe – bajka, przedstawienie teatralne, kalendarze, piosenki.

 

 

 

 

Wychowankowie rozwijali swoje talenty muzyczne podczas spotkań z instruktorką muzyki, która wraz z nimi przygotowała teksty piosenek o Internecie i działaniach ELEOS. Na debiut muzyczny naszych podopiecznych czekaliśmy aż do czerwca – Gali ELEOS z okazji XX-lecia istnienia Ośrodka. W Filharmonii Podlaskiej, po swoim występie w uroczystej atmosferze dzieci odebrały nagrody za udział w projekcie z rąk p. Łukasza Wojtasika. Efektem naszych działań jest również reportaż filmowy.

Zaproponowane atrakcje, edukacja przez zabawę, kreatywne zadania, a przede wszystkim współpraca wychowawców, dzieci i rodziców przyniosła pożądany efekt w postaci dojrzałego i świadomego korzystania z Internetu przez wszystkich jego użytkowników. Jesteśmy pewni, że nasi podopieczni, a także wszyscy pozostali odbiorcy projektu będą mogli bezpiecznie funkcjonować w zmieniającej się wirtualnej sieci.

FDN nie ponosi odpowiedzialności za treść niniejszej publikacji.

Projekt „Mali Giganci Internetu to my – z nami wiedzę zdobędziesz i Ty!” – program profilaktyczny na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, zrealizowano dzięki współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje oraz wsparciu finansowemu The VELUX Foundations.

ss sss

 

 

Film „EVS w ELEOS”

Zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego przez naszych wolontariuszy zagranicznych, których gościmy w ELEOS w ramach projektu  pt.: „Wolontariusze bez granic”. Nasz projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej w ramach programu ERASMUS+.

Wolontariusze EVS w Kalinówce Kościelnej

4632Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej prowadzi szereg działań edukacyjnych na rzecz rozwoju zdolności językowych swoich uczniów.  14 czerwca 2016r. odbył się Dzień Języków Obcych. Do realizacji tego przedsięwzięcia zostali zaproszeni wolontariusze ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia, którzy realizują w naszych placówkach projekt wolontariatu zagranicznego w ramach Programu Erasmus+

Całe spotkanie zostało zaplanowane w taki sposób, by każdy z uczestników brał w nim aktywny udział i wykorzystywał własne umiejętności posługiwania się językami obcymi, przede wszystkim językiem angielskim. Uczniowie z Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej przygotowali interesujące prezentacje na temat wybranych krajów na różnych kontynentach świata. Ich wystąpienia były przeplatane występami wokalnymi. Śpiewała grupa sześciolatków, a także uzdolnieni uczniowie starszych klas. Gimnazjaliści przygotowali swoim młodszym kolegom konkurs językowy, który wzbudził wiele pozytywnych emocji wśród wszystkich uczestników spotkania. Następnie dzieci wzięły udział w quizie o pięknej Portugalii. Naradzając się wspólnie decydowały o odpowiedziach na pytania o różnym poziomie trudności m.in. jak wygląda flaga tego państwa, na ile lat określa się wiek tego kraju, jakie miasto jest stolicą Portugalii. Jeśli ktoś oglądał uważnie prezentację multi medialną przygotowaną przez naszego wolontariusza Alexa, nie miał problemu z żadną odpowiedzią. Aksu z Turcji oraz Frank z Hiszpanii postanowili przedstawić swoje kraje z perspektywy muzyczno- tanecznej. Każdy z nich zaprezentował tańce i pląsy popularne w ich stronach, zachęcając wszystkie dzieci i ich nauczycieli do wspólnej zabawy. Dużo radości i zaciekawienia przyniosła również gra wymyślona przez Martina z Niemiec, w której trzeba było wykazać się wiedza na temat polskiej piłki nożnej i drużyn piłkarskich naszych zachodnich sąsiadów. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez uczniów i nauczycieli.

4556 4557 4558 4555

Składamy serdeczne podziękowania pani Marcie Bartnik – dyrektor Zespołu  Szkół w Kalinówce Kościelnej za zaproszenie do udziału w tym ciekawym przedsięwzięciu jakim okazał się Dzień Języków Obcych.

erasmus_plusProjekt wolontariatu zagranicznego jest realizowany przez ELEOS dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

20 lat pracy Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS

20lat_eleos_1Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS Diecezji Białostocko-Gdańskiej, 12 czerwca obchodził Jubileusz 20-lecia swojej działalności. Ośrodek został powołany dekretem ówczesnego JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy z dnia 12.06.1996r., aby ułatwić i przyśpieszyć docieranie pomocy charytatywnej do wszystkich potrzebujących. Mając na uwadze to, że powinnością każdego chrześcijanina jest pomoc bliźniemu, Ośrodek udziela jej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej bez względu na wyznanie, pochodzenie czy narodowość.

Główna część uroczystości miała miejsce w Sali koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, duchowieństwo, pracownicy, wolontariusze oraz osoby współpracujące z Ośrodkiem. Licznie udział w uroczystościach wzięły również dzieci – wychowankowie sześciu Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego ELEOS oraz ich rodzice.

Uroczystą galę rozpoczął dyrektor ELEOS – Marek Masalski, witając przybyłych gości wśród których byli mi.in.: przedstawicielka minister pracy i polityki społecznej Teresa Hernik, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, wicemarszałek Maciej Żywno, zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Robert Jóźwiak, poseł Robert Tyszkiewicz, Burmistrz Supraśla Jarosław Dobrowolski, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej ks. Adam Kozikowski, Arcybiskup Jakub wraz duchowieństwem, przedstawiciele organizacji charytatywnych i firm wspierających ELEOS.

20lat_eleos_8-300x198 20lat_eleos_6-300x198 20lat_eleos_4-300x198 20lat_eleos_2-300x198

Dwadzieścia lat istnienia Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS to wspaniały Jubileusz, który jest okazją nie tylko do refleksji nad minionym czasem, ale również próbą jego podsumowania. Dzięki prezentacji multimedialnej przybyli goście mogli zapoznać się z historią oraz dorobkiem Ośrodka. Omówiono główne cele wielowymiarowej działalności, tj. pomoc charytatywna osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, pomoc dzieciom z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, rozbitych oraz wychowankom domów dziecka ale także pomoc osobom starszym, chorym, ułomnym, ofiarom klęsk żywiołowych w kraju i za granicą. Ośrodek skupia się także na przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom i patologiom społecznym oraz rozwijaniu świadomości religijnej osób objętych pomocą, utrzymywaniu braterskich kontaktów między ludźmi.

Podopieczni Ośrodka uświetnili ten ważny dzień swoimi występami. Zgromadzonym gościom wyświetlono film pt: „Drzwiczki pod starym drzewem”, zrealizowany z udziałem osób bezdomnych. Dzieci uczęszczające do placówek ELEOS również miały swój debiut na dużej scenie przed tak liczną publicznością. Nasi wychowankowie bez objawów tremy zaśpiewali trzy autorskie piosenki. Finałem występu były gromkie brawa, ale także wręczenie dzieciom prezentów z rąk Łukasza Wojtasika z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

20lat_eleos_3-199x30020lat_eleos_10-300x19820lat_eleos_9-199x300

Wśród okolicznościowych przemówień zaproszonych gości szczególne było przemówienie wojewody podlaskiego – Bohdana Paszkowskiego. Wojewoda dziękując za długoletnią działalność charytatywną, w imieniu Prezydenta Polski Andrzeja Dudy uhonorował Marka Masalskiego srebrnym Krzyżem Zasługi, a zastępcę dyrektora Martę Chomaniuk brązowym Krzyżem Zasługi. JE Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub wyrażając swoją wdzięczność oraz uznanie dla pracy Ośrodka ELEOS, odznaczył orderem św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego dyrektora Marka Masalskiego. Ponadto Arcybiskup w imieniu św. Soboru Biskupów PAKP odznaczył orderami św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia ks. mitrata Anatola Konacha, Annę Rogacz oraz Krystynę Czaban, a orderami św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia Magdalenę Jarosz, Dorotę Maksymiuk i Alinę Fiedoruk. Listami pochwalnymi odznaczone zostały: Ewa Krysztopowicz, Katarzyna Zagrzywiec, Katarzyna Zasim oraz Katarzyna Kozłow.

Podczas uroczystych obchodów Jubileuszu skierowaliśmy również podziękowania na ręce współpracujących z nami osób, darczyńców i katechetów, wszystkich tych, którzy w ciągu dwóch dziesięcioleci angażowali się w naszą działalność.

Na zakończenie części oficjalnej uroczystości goście wysłuchali tenora z Niemiec – Stefana Kelm, pianistki – Yujin Kim oraz występu folkowego zespołu Czeremszyna.

Dyrekcja oraz pracownicy Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS wyrażają wdzięczność wszystkim gościom za zaszczycenie nas swoją obecnością w tym ważnym dniu. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania i uświetnienia uroczystości Jubileuszu 20-lecia. Państwa obecność była dowodem na to, że Ośrodek ELEOS to szczególne miejsce, o którym nie można zapomnieć. Nasz Jubileusz był wyjątkową okazją do spotkań, wspomnień i powrotu do minionych dekad. Bardzo dziękujemy za okazaną sympatię, gratulacje i życzenia.

 Autor zdjęć: protodiakon Wiaczesław Perek

Wolontariat jest spoko – zakończenie projektu w ELEOS

qwDziałalność ELEOS Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia w dużej mierze opiera się na pracy i zaangażowaniu wolontariuszy. Ci młodzi ludzie dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Poświęcają swój wolny czas, wiedzę i umiejętności by służyć innym w potrzebie. Dla jednych praca na rzecz innych to potrzeba serca, dla drugich to potrzeba dania czegoś z siebie.

Chcąc stworzyć stałą, aktywną grupę wolontariuszy wspierających Ośrodek, zrealizowaliśmy projekt: „Wolontariat jest spoko” – działania aktywizujące grupę wolontariuszy lokalnych współpracujących z ELEOS Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia. Jego przeprowadzenie było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Prezydenta Miasta Białystok. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy 20 młodych osób, przede wszystkim uczniów szkół średnich i studentów.

W ramach realizacji projektu wolontariusze uczestniczyli w 20-godzinnych warsztatach szkoleniowych w Supraślu. Trenerzy zapoznali grupę z tematyką pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Wolontariusze poznali czynniki wpływające na różne zachowania podopiecznych placówek ELEOS, uczyli się jak sobie radzić w sytuacjach trudnych, a także nabyli nowe umiejętności z zakresu komunikacji, motywacji, asertywności oraz pracy w zespołowej. Podczas pobytu w Supraślu nie zabrakło również działań pozwalających na integrację całej grupy, tj. ognisko z pieczeniem kiełbasek, przejażdżka ciuchcią po malowniczych terenach Puszczy Knyszyńskiej, a także puszczanie lampionów z marzeniami.

qw2qw3qw1

Po warsztatach wolontariusze uzbrojeni w pozytywną energię i nową wiedzę ruszyli do wybranych przez siebie placówek. W kwietniu oraz maju przeprowadzili w nich zajęcia służące integracji i wytworzeniu pozytywnej więzi między nimi a dziećmi. Zachęcili podopiecznych świetlic do działań zespołowych, udziału w konkursach, różnorodnych aktywnościach plastycznych i taneczno-ruchowych. Zaangażowali się również w Piknik Edukacyjny w Sochoniach, którego celem była edukacja społeczności lokalnej w zakresie bezpiecznego Internetu. W ramach festynu prowadzili rozmaite animacje oraz malowali twarze najmłodszym uczestnikom zabawy. Młodzi ludzie włączyli się również w pomoc przy Zbiórce Żywności, Kiermaszu Wielkanocnym oraz przygotowaniu Śniadania Wielkanocnego dla osób bezdomnych i samotnych.

as4as1asas2as3

By cała grupa wolontariuszy mogła nawiązać pozytywne relacje – ich opiekun organizował comiesięczne spotkania, podczas których planowano kolejne zadania, omawiano postępy i trudności w realizacji projektu. Sprzyjało to lepszej organizacji pracy wolontariackiej, a przede wszystkim wzmacniało poczucie odpowiedzialności za powierzone działania. Wolontariusze zostali zaproszeni na rozmaite wyjścia integracyjne, w trakcie których nie zabrakło miejsca na rozmowy, wymianę doświadczeń. Na zakończenie realizacji naszego zadania zostało zorganizowane spotkanie podsumowujące w Pijalni Czekolady. Wolontariusze podczas słodkiego poczęstunku mogli razem powspominać pracę jaką wykonali podczas tych kilku ciekawych miesięcy. Dodatkowo opiekun poprosił o ewaluację przeprowadzonego przedsięwzięcia, wskazanie mocnych stron podjętej inicjatywy, a także obszarów, które powinny zostać zmienione, dopracowane lub pominięte przy realizacji kolejnych działań z udziałem wolontariuszy.

zz1zz2zz3zz5zz4

Prowadzone przez nas zadanie przyniosło wiele wymiernych efektów. Stworzyliśmy prężnie działającą grupę młodych ludzi, którzy mamy nadzieję – zostaną w ELEOS na dłużej. Dzięki udziałowi w projekcie zyskali oni więcej pewności siebie, uczyli się współpracy zespołowej, a także zdobyli nowe umiejętności. Wolontariat pozwolił oderwać się od codziennych obowiązków, być może przygotował ich do przyszłej pracy zawodowej, ale z dużą dozą pewności – uwrażliwił na potrzeby drugiego człowieka. Jednocześnie nasi wychowankowie zyskali nowych przyjaciół, którym mogą powierzać swoje sekrety i zmartwienia.

dd1dd2dd3

Zadanie „Wolontariat jest spoko”- działania aktywizujące grupę wolontariuszy lokalnych współpracujących z ELEOS Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia było współfinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

spons_08