Internetowa Gra Miejska

ppDzieci kochają przygody, tajemnice, wyzwania i konkursy, czyli dokładnie to, co jest nieodłącznym elementem gry miejskiej. 20 maja, w słoneczne popołudnie, wychowankowie SPWD ELEOS mogli skorzystać z tej atrakcyjnej formy spędzania czasu. Plaża na Dojlidach okazała się fantastycznym miejscem do podsumowania wiedzy o Internecie zdobytej przez dzieci i młodzież podczas projektu „Mali Giganci Internetu to My – z nami wiedzę zdobędziesz i Ty!”.  Projekt realizowany był w naszych placówkach od października 2015r. i dofinansowany został ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.

Uczestnicy zabawy, z chwilą wejścia na plażę niemal od razu przeistoczyli się w poszukiwaczy ukrytych zadań. Każda z grup świetlicowych wędrując zgodnie z podanymi instrukcjami rozwiązywała kolejne łamigłówki. A było ich sporo: „nieustraszone zagadki”, rozsypanki wyrazowe, gry słowne czy quizy – wszystko opierało się na znajomości zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

331 332 333 33

Oprócz funkcji edukacyjnej, celem gry była także dobra zabawa. Taka niewątpliwie towarzyszyła uczestnikom imprezy. Mimo zmęczenia po pokonaniu kilometrów, trudu wykonania zadań, wszyscy w doskonałych humorach dotarli na finał. Z puzzli otrzymanych z rąk wolontariuszy, wychowankowie musieli ułożyć tajemnicze hasło. Potem przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia oraz słodki poczęstunek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli włączyć się w przygotowanie zabawy: niezastąpionym wolontariuszom oraz wychowawcom.

44 4444 444 4

FDN nie ponosi odpowiedzialności za treść niniejszej publikacji.

Działanie odbyło się w ramach projektu „Mali Giganci Internetu to my – z nami wiedzę zdobędziesz i Ty!” – program profilaktyczny na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, realizowanego dzięki współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje oraz wsparciu finansowemu The VELUX Foundations.

fs fsa

Certyfikat Chronimy Dzieci dla ELEOS

ccELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko- Gdańskiej od wielu lat prowadzi wielowymiarowe działania na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Realizujemy różnorodne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym oraz interwencyjnym, mające na celu uświadomienie naszym wychowankom i ich rodzicom wagę zagrożeń jakie niesie ze sobą zarówno świat wirtualny jak i realna rzeczywistość. 

Mając na uwadze bezpieczeństwo przede wszystkim dzieci korzystających na co dzień z oferty sześciu Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego ELEOS, a także dążąc do realizacji naszych działań zgodnie z obowiązującymi standardami ogólnopolskimi, przystąpiliśmy do programu Chronimy Dzieci realizowanego w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – zadanie publiczne „Bezpieczna i przyjazna szkoła – ocena szkół i placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą, którego koordynatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje z Warszawy.

Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w naszym Ośrodku. Udział w programie oznacza, że posiadamy ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka, chronimy dane osobowe i wizerunek naszych podopiecznych a także dbamy o prawidłowe relacje na linii dziecko-pracownik personelu. Dodatkowo oferujemy dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem, a także prowadzimy działania profilaktyczne związane z właściwym wykorzystywaniem możliwości Internetu. Wszyscy pracownicy ELEOS mają udokumentowaną niekaralność za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego, a także zostali przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować.

Potwierdzeniem zaangażowania pracowników ELEOS w pracę na rzecz niwelowania zjawiska przemocy wobec dzieci w naszym środowisku lokalnym jest nadanie Ośrodkowi  certyfikatu Chronimy Dzieci, a także wpisanie naszej organizacji do bazy instytucji pomocowych spełniających standard ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Certyfikat Chronimy Dzieci jest dla nas dużym wyróżnieniem (obecnie jest tylko 5 certyfikowanych placówek na terenie Białegostoku), ale przede wszystkim motywacją do dalszej pracy na rzecz naszych podopiecznych na jak najwyższym poziomie merytorycznym, w zespole wysoko wykwalifikowanej i ciągle podnoszącej swoje kwalifikacje kadry pracowniczej.

Serdecznie dziękujemy za docenienie naszych starań, a także wsparcie ze strony pracowników Fundacji Dzieci Niczyje, którzy wspierali nas w procesie wdrażania standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówkach ELEOS.

Śniadanie wielkanocne w ELEOS

sn Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia rozpoczął radosny okres paschalny świątecznym śniadaniem dla osób ubogich i bezdomnych. 1 maja w jadłodajni przy ul. Warszawskiej 47 w Białymstoku spotkały się osoby potrzebujące, które nie miały możliwości spędzić tego świątecznego dnia w gronie najbliższych.

Spotkanie rozpoczęliśmy paschalnym przywitaniem Chrystos Woskresie i błogosławieństwem potraw. Na stole królowało święcone jajko, ale nie zbrakło również takich potraw jak: żurek, wędliny, bigos, sałatki, paszteciki oraz ciasta. Miłym akcentem był wielkanocny kosz podarowany przez prezydenta Miasta Białystok – Tadeusza Truskolaskiego, który został poświęcony w Wielką Sobotę przez abp. Jakuba.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy śniadania otrzymali świąteczne paczki.

sn1

autor: Krystyna Czaban