Bal Avatarów 2 – zabawa karnawałowa w ELEOS

223Zima na dobre zadomowiła się w naszym mieście. Już niedługo w ruch pójdą sanki, łyżwy i zabawa w śnieżnym puchu. Jednak zanim dzieci oddadzą się zimowym szaleństwom, wychowawcy oraz wolontariusze SPWD ELEOS postanowili małych podopiecznych „naładować” pozytywną energią w inny sposób.

„Bal Avatarów 2” to zabawa zorganizowana w ramach projektu pt: „Mali Giganci Internetu to MY – z nami wiedzę zdobędziesz i Ty! – program profilaktyczny na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”, realizowanego we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje. W poprzedniej edycji konkursowej, bal został doskonale przyjęty przez wychowanków, dlatego i w tym roku, nie mogliśmy zapomnieć o tej imprezie. Jej głównym celem jest edukacja i promowanie treści związanych z bezpiecznym korzystaniem z Internetu poprzez wspólną zabawę.

rr rr1 rr3 rr2

By wprowadzić uczestników w karnawałowy klimat imprezy, wychowawcy zaprosili wszystkich do tanecznych wygibasów i zabaw ruchowych. Jednak to był dopiero przedsmak niespodzianek tego wieczoru. Po rozgrzewce przyszedł czas na potyczki intelektualne. Każda grupa zaprezentowała własne zadanie konkursowe związane z bezpieczeństwem w sieci. Pojawiły się rozsypanki wyrazowe, quizy, labirynty, a nawet sieciakowa wycieczka rowerowa. W nagrodę, wszystkie świetlice otrzymały kalendarze wykonane przez jedną z naszych placówek. W ich wnętrzu można znaleźć zdjęcia podopiecznych ELEOS, którzy dumnie trzymają hasła związane z bezpiecznym Internetem. Nie mogło również zabraknąć wychowawców oraz wolontariuszy dumnie prezentujących napis: „Chronimy dzieci w sieci”.

tt2 tt1 tt3 tt4

Kolejnym punktem wieczoru był pokaz mody karnawałowej. Podopieczni zaprezentowali swoje stroje karnawałowe i maski – ich avatary, stanowiące wizytówkę w wirtualnym świecie. Po pełnym wrażeń widowisku, przyszła pora na chwilę wytchnienia podczas słodkiego poczęstunku.

FDN nie ponosi odpowiedzialności za treść niniejszej publikacji.

Działanie odbyło się w ramach projektu „Mali Giganci Internetu to my – z nami wiedzę zdobędziesz i Ty!” – program profilaktyczny na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, realizowanego dzięki współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje oraz wsparciu finansowemu The VELUX Foundations.

fs fsa

Zakończenie projektu pt.: „Jestem wzorem, więc nie biorę”

Wychowawcy i socjoterapeuci pracujący na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w Placówkach Wsparcia Dziennego ELEOS dużą wagę przywiązują do zapobiegania wszelkim sytuacjom wysokiego ryzyka, na które narażeni są nasi podopieczni. Wierzymy, że częste powracanie do tematu szkodliwego działania używek, edukacja naszych wychowanków przy użyciu różnego rodzaju narzędzi i metod, a także wskazywanie pozytywnych wzorców np. wolontariuszy, przynosi pożądane efekty i wzmacnia ich „zdrowe” zachowania. Jednym z takich działań profilaktycznych była realizacja projektu pt.: Jestem wzorem, więc nie biorę”, dotowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. rosp
Podjęte przez nas przedsięwzięcie miało na celu eliminowanie zachowań ryzykownych wychowanków Placówek ELEOS poprzez dostarczanie samym podopiecznym jak i wolontariuszom wiedzy na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą sięganie po różnego rodzaju używki (alkohol, nikotyna, dopalacze). W ramach realizacji projektu wolontariusze uczestniczyli w profilaktycznych warsztatach edukacyjnych. Każde spotkanie składało się z trzech części: bloku integracyjnego, działań właściwych oraz części ewaluacyjnej. Integracja pozwoliła na zacieśnienie więzi koleżeńskich między wolontariuszami i ukierunkowała młodych ludzi na współpracę. Działania właściwe były oparte na przekazaniu wiedzy merytorycznej uczestnikom warsztatów poprzez aktywizujące ćwiczenia, zadania i eksperymenty.ros Tematy, które zostały omówione na poszczególnych zajęciach to: szkodliwe działanie alkoholu, szkodliwe działanie nikotyny oraz szkodliwe działanie dopalaczy. Część ewaluacyjna każdego ze spotkań pozwoliła na zebranie informacji zwrotnych od uczestników, udzielenie odpowiedzi na pojawiające się pytania i domknięcie prowadzonych zajęć. Po realizacji całego cyklu zajęć edukacyjnych wolontariusze zostali podzieleni na zespoły. Zadaniem każdej grupy było przygotowanie zakładek do książek, na których znalazły się informacje, hasła, rysunki i symbole mówiące o szkodliwym działaniu różnorodnych substancji uzależniających. 23 Młodzi ludzie przy redagowaniu tekstów oraz projektowaniu zakładek opierali się na wiedzy zdobytej podczas warsztatów. Następnie wolontariusze rozdali dzieciom uczęszczającym do Placówek ELEOS przygotowane przez siebie zakładki, które stawały się pretekstem do przeprowadzenia krótkich pogadanek na temat szkodliwego działania różnego rodzaju używek.
34 Jesteśmy przekonani, iż realizacja projektu „Jestem wzorem, więc nie biorę”, a przede wszystkim wiedza przekazana przez wolontariuszy, poparta przykładem własnego zachowania będzie dla dzieci uczęszczających do Placówek ELEOS, szczególnie wartościowa i godna naśladowania.

Zakończenie projektu w ELEOS

19Wraz z końcem 2015 roku zakończyliśmy kolejną edycję projektu skierowanego do dorosłych podopiecznych Eleos Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia na co dzień korzystających ze świetlicy dla osób bezdomnych przy ul. Warszawskiej 47 w Białymstoku.

W ramach świetlicy prowadzone były zajęcia grupy wsparcia z elementami socjoterapii i Treningu Zastępowania Agresji. Oprócz zajęć terapeutycznych, edukacyjnych, rozwijających ciekawość świata i ukierunkowanych na rozwój własny, nasi podopieczni mieli okazję spotykać się z ciekawymi ludźmi, odkrywać i rozwijać swoje talenty plastyczne i manualne, jak również poznawać konstruktywne formy spędzania czasu wolnego. Socjoterapeuci i trenerzy TZA służyli im radą i pomocą w przezwyciężaniu trudności życiowych, pomagali w poszukiwaniu pracy, kierowali zainteresowane osoby do specjalistów z zakresu terapii uzależnień, prawa i medycyny.

W minionym roku chętne osoby po raz pierwszy mogły też uczestniczyć w zorganizowanych wyjściach i wyjazdach integracyjnych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wraz z najbardziej aktywnymi uczestnikami zajęć wybraliśmy się m.in. na kręgle, do Muzeum Wojska, Ośrodka Edukacji Ekologicznej Muzeum Podlaskiego – Sokolarnia jak również do siedziby Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu, gdzie wzięliśmy udział w zajęciach edukacyjnych i integracyjnym ognisku. Serdecznie dziękujemy pracownikom instytucji, które tak ciepło i bezinteresownie przyjęły naszą grupę.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z naszych wspólnych aktywności.

Autor tekstu: Katarzyna Zasim

p3 p1 p4 p2

Podsumowanie projektu „Wolontariat. A co to takiego”

ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko- Gdańskiej wiele przedsięwzięć skierowanych do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej realizuje przy wsparciu i zaangażowaniu wolontariuszy zarówno tych lokalnych, jak i zagranicznych. Z myślą o nich przeprowadziliśmy projekt pt.: „Wolontariat. A co to takiego?”, dotowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.rosp Zadanie to miało na celu rozpowszechnienie idei wolontariatu, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy na ten temat wśród młodych ludzi (potencjalnych wolontariuszy), wolontariuszy (już aktywnie działających), jak i podopiecznych placówek wsparcia dziennego ELEOS.
W pierwszej kolejności wychowawcy w przeprowadzili zajęcia edukacyjne na temat wolontariatu dla wychowanków uczęszczających do naszych Placówek. oiDodatkowo dzieci został zaproszone do udziału w konkursie na hasło o wolontariuszach lub wolontariacie. Jego rozwiązanie nastąpiło podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza- zaproszeni wolontariusze wybrali 6 najlepszych propozycji, biorąc pod uwagę dwa przedziały wiekowe (grupa młodsza 6-9 lat oraz grupa starsza 10-14 lat). W każdej z grup przyznaliśmy nagrody rzeczowe za I, II oraz III miejsce. oiuWśród nagrodzonych haseł znalazły się m.in. „Wolontariusze są od tego, by nieść pomoc dla każdego”, Z wolontariuszami mogę wiele, bo to moi przyjaciele”, „Czy jesz Delmę czy jesz Ramę, z wolontariuszami trzymaj sztamę”. Kolejnym punktem realizacji naszego projektu było nagranie etiudy filmowej, na którą złożył się odpowiedzi dzieci na pytania: Czym jest wolontariat? Kto to wolontariusz? Jakie korzyści niesie ze sobą bycie wolontariuszem? oraz krótkie ujęcia prezentujące codzienne działania wolontariuszy w placówkach ELEOS.
Grupa wolontariuszy uczestnicząca w projekcie wzięła udział w warsztatach edukacyjnych. Tematem spotkania był wolontariat w szeroko rozumianym zakresie. Młodzi ludzie poznali prawa i obowiązki w pełnieniu służby wolontariackiej. Zastanawiali się jaki korzyści płyną z bycia wolontariuszem, ale również dowiedzieli się jak sobie radzić w sytuacjach problemowych, szczególnie we współpracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Podczas zajęć zachęcaliśmy osoby jeszcze niezdecydowane, by spróbowały doświadczyć wolontariatu na „własnej skórze” angażując się w działania akcyjne lub wolontariat długoiu termionowy w ELEOS. Tuż przed Międzynarodowym Dniem Wolontariusza (5 grudnia) rozesłaliśmy naszą etiudę filmową do wszystkich zaprzyjaźnionych organizacji, które współpracują w wolontariuszami. Był to swojego rodzaju prezent dla wszystkich młodych ludzi zaangażowanych w działania prowadzone przez te fundacje i stowarzyszenia. W ramach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza zorganizowaliśmy uroczyste obchody tego święta. Był to dobry moment, by podziękować wolontariuszom za ich zaangażowanie w całoroczne działania prowadzone przez ELEOS, a także zaprezentować efekty działań, które udało nam się zrealizować dzięki ich pomocy i aktywnej postawie.
Wolontariusze niezmiernie ważnym ogniwem przy prowadzeniu różnorodnych akcji i działań charytatywnych dlatego też cieszmy się, że dzięki projektowi „Wolontariat. A co to takiego?” udało nam się pozyskać nowe osoby chętne do niesienia pomocy innym. Mamy nadzieję, że zostaną z nami na długo i wspólnie będziemy mogli podejmować nowe inicjatywy, odpowiadając na potrzeby naszej społeczności lokalnej.